Rzeki Polski

Rzeki Polski

Teren Polski położony jest w zlewisku trzech mórz: Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego oraz Morza Północnego. W przypadku Morza Bałtyckiego są to głównie dorzecza Wisły oraz Odry, ale także rzek pobrzeża bałtyckiego. W ukształtowaniu dopływów Wisły i Odry występuje asymetryczność. Prawe dopływy są dłuższe w bardziej obfite w wodę porównując z lewymi dopływami. Spowodowane jest to pochyleniem powierzchni w kierunku północno-zachodnim, a także z rozwojem rzeźby terenu w erze trzecio i czwartorzędu. Najwieksze rzeki polski wisła i Odra charakteryzują się deltowym ujściem, natomiast delta Odry ma typ delty wstecznej.

Rzeki w Polsce zasilane są przede wszystkim z wód deszczowych oraz roztopowych, rzadziej sa to wody podziemne. W okresie luty-kwiecień oraz czerwiec lipiec występują wysokie stany wód. Wczesna jesień to czas kiedy stany są najniższe. W zimie rzeki w Polsce zamarzają, w zależności od części kraju na jeden, bądź trzy miesiące. Dla rzek typowa jest zmienność stanu wód. Rzeki pojezierzy mają najmniejszą amplitudę, z kolei rzeki górskie największą.

RzekiPolski.info